Persoonlijke uitvaart

De uitvaart

Een uitvaart vormgeven, hoe doen we dat?

Rooshert, een creatieve en flexibele uitvaartonderneming in Amsterdam. Wij helpen u graag om een persoonlijke uitvaart te organiseren.

Wilt u afwijken van het traditionele en het gebruikelijke? Er is veel mogelijk en er mag ook veel. Niets hoeft. Echter: veel van onze traditionele afscheids- en uitvaartrituelen zijn heel waardevol en troostrijk. 

Een afscheidsbijeenkomst is vaak samengesteld uit een combinatie van oude en nieuwe gebruiken. Het belangrijkste is dat het afscheid waardevol en troostrijk is voor de familie, naasten en vrienden om de overledene heen.

Belangrijke onderwerpen bij het organiseren van de uitvaart:
begraven of cremeren, kist, mand, opbaarplank, wade, rouwkaart, rouwbloemen, vervoer, de afscheidsbijeenkomst, de condoleance.

Kiezen voor begraven, cremeren of de wetenschap?

Er wordt meestal gekozen voor cremeren of begraven. Er zijn meer interessante mogelijkheden in ontwikkeling maar die zijn in Nederland nog niet mogelijk. Denk aan resomeren, composteren, cryomeren. Wat meer hierover kunt u lezen bij groene alternatieven.

Naast cremeren of begraven kan iemand er ook voor kiezen dat zijn/haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld wordt. Het lichaam wordt dan overgedragen aan een Academisch Ziekenhuis en zal voor onderzoek en scholing gebruikt worden. Mensen kiezen hiervoor uit overtuiging en/of omdat het goedkoop is. Het kost namelijk niets. In dat geval wordt er dus niet begraven of gecremeerd.

Uiteraard is het wel mogelijk om een afscheids- of herdenkingsbijeenkomst te organiseren ter ere van de overledene.

Let wel: het kan gebeuren dat er geen plek is om het lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Dan zal er toch een uitvaart in de zin van een begrafenis of crematie moeten plaatsvinden.

Reacties

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.