bij overlijden

Wat moet er gedaan worden na overlijden?

 1. In geval van een overlijden dient een arts zo spoedig mogelijk het overlijden vast te stellen.
 2. Er moet aangifte van overlijden gedaan worden in de plaats van overlijden (door de uitvaartbegeleider, of een nabestaande indien daar behoefte aan is). De gemeente verstrekt vervolgens een akte van overlijden en ook een verlof tot begraven of cremeren.
 3. De omhulling (grafkist, mand, opbaarplank) van de overledene krijgt een uniek registratienummer en een bijbehorend registratieformulier. Rooshert heeft hier een naamsgebonden nummersysteem voor.
 4. Op het moment van de begrafenis of crematie moet de overledene volledig bedekt zijn, hetzij d.m.v. een gesloten kist of mand, hetzij d.m.v. een wade of doeken. Deze bedekking geldt ook voor het vervoer van een overledene over de openbare weg.
 5. De begrafenis of crematie moet plaatsvinden maximaal zes werkdagen na overlijden. Je begint met tellen op de dag na de dag van overlijden. Weekend- en feestdagen tellen niet mee. De uitvaart mag ook eerder plaatsvinden maar er moet in ieder geval 36 uur tussen overlijden en uitvaart zitten. Wanneer de uitvaart plaatsvindt hangt onder andere af van beschikbaarheid van de gewenste uitvaartlocatie maar ook zijn de wensen van de familie uiteraard heel belangrijk. Soms, als er bijvoorbeeld een familielid uit het buitenland moet komen, is het nodig om over de zes werkdagen termijn heen te gaan en dan vragen we daarvoor uitstel aan.

Wat mag er gedaan worden na overlijden?

 1. Lokatie bepalen voor de crematie of begrafenis.
 2. De overledene verzorgen, wassen en aankleden. Wilt u dat zelf doen, of samen met ons? Daarin moet niks, we bepalen op dat moment wat voor u het prettigste is.
 3. Wilt u uw dierbare thuis op laten baren, in het tuinhuisje misschien of kiest u voor een rouwcentrum?
 4. Kiest u voor een grafkist van hout of voor een mand van bijvoorbeeld wilgentenen? Of liever een opbaarplank of een baar waarop we de overledene in een wade wikkelen?
 5. Wilt u een gedrukte rouwkaart versturen en/of misschien een digitale rouwkaart en hoe geeft u die vorm?
 6. U mag als u wilt zelf uw dierbare in de kist leggen, zelf sluiten, zelf dragen, zelf vervoeren.
 7. U kunt kiezen uit diverse vormen van rouwvervoer zoals bijvoorbeeld een rouwwagen, een uitvaartbus, een boot of misschien in een eigen auto…
 8. Een kerkdienst of een bijeenkomst op het strand of vindt het afscheid plaats in de aula van het crematorium, in een manege, een loods of een andere alternatieve locatie?
 9. Uitvaartmuziek, sprekers, bloemen, rituelen, stilte, aandacht…
 10. Er mag dus echt van alles en er moet eigenlijk niet zoveel. Om binnen al die mogelijkheden een weg te vinden en keuzes te maken: daarom is onze persoonlijk afgestemde begeleiding zo belangrijk.

Reacties

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.