Ons werkgebied en AVG

over ons

Ons werkgebied

Rooshert begeleidt uitvaarten in Amsterdam en omstreken. Wij zijn ook zeer goed bekend in Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Bloemendaal, Driehuis, Waterland en Almere.  Als u ons belt om verder weg een uitvaart te begeleiden dan zullen wij dat zorgvuldig overwegen. Soms is het beter dat wij u dan helpen een collega te vinden.

Voor begrafenissen op de verschillende natuurbegraafplaatsen die Nederland kent begeleiden wij u graag. In Noord-Holland zijn er de natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koedijk en Nieuw Valkenveen in Naarden. Er zijn in Nederland meer prachtige plekken voor natuurbegraven waar u een graf kunt uitzoeken en waar wij een mooie uitvaart kunnen organiseren.

AVG | Privacy: hoe gaan wij met uw gegevens om?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als uitvaartondernemer zijn wij gemachtigd uw persoonsgegevens te gebruiken omdat wij anders ons werk niet kunnen doen. Hoe gebruiken en verwerken wij uw (persoons)gegevens? Wij stellen het uitvaartdossier samen met daarin alle relevante gegevens, documenten en afspraken die betrekking hebben op de uitvaart. Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij leggen deze gegevens vast en gebruiken het voor de volgende zaken: – contact onderhouden over de invulling van de uitvaart – het mailen van de kostenindicatie en de uitwerking van de uitvaart (in de meeste gevallen overhandigen en bespreken wij de kostenindicatie persoonlijk). We gebruiken het adres van de opdrachtgever voor de uiteindelijke factuur van de uitvaart(begeleiding). We gebruiken het adres van de opdrachtgever (of in overleg het adres van een van de andere naasten) voor op de rouwkaart als correspondentieadres. Uw persoonsgegevens als rechthebbende: uw relatie tot de overledene, geboortedatum/plaats en kopie ID. Wij leggen deze gegevens vast en gebruiken het voor de volgende zaken: – verzoek tot uitkering bij een verzekeraar, in het geval van een uitvaartpolis (kopie ID is dan verplicht). Wij geven de gegevens van de rechthebbende op het graf of de as door aan hetzij het crematorium, hetzij de begraafplaats (geen kopie ID nodig). Bewaartijd van het dossier is zeven jaren. Met uitzondering van het kopie ID. Deze wordt verwijderd nadat de uitkering heeft plaatsgevonden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zaken die nodig zijn om de uitvaart te regelen.

De troost van de poëzie

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.