Resomeren

In Nederland is resomeren nog niet toegestaan.

De verwachting is dat het ergens in 2024 in de nieuwe Uitvaartwet wordt opgenomen.

Wat is resomeren?

Het zal even wennen zijn maar het heeft ook jaren geduurd voordat we aan (het idee van) cremeren gewend waren. En zo zal het ook gaan met deze nieuwe manier van uitvaren waarvoor meerdere termen gebruikt worden: alkalische hydrolyse, resomeren, watercremeren, aquamatie of vloeibaar begraven. Wij gebruiken de term resomeren.

Nieuwe uitvaartmogelijkheid

Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe uitvaartmogelijkheid komt. Er zijn in Nederland op dit moment vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Daar komt nu resomeren bij.

Resomeren duurzamer dan begraven of cremeren?

Beter voor ons milieu omdat er in vergelijking met cremeren voor alkalische hydrolyse veel minder brandstof nodig is. De CO2 uitstoot is veel lager. 

Is dit het einde voor de uitvaartkisten?

Als de overledene in een kist (of mand) opgebaard is dan blijft de kist over en kan deze opnieuw gebruikt worden. Ook dit is een raar idee en het zal een tijdje duren voordat we dit normaal vinden. Maar een andere suggestie is natuurlijk dat we helemaal geen kist meer gebruiken maar onze overledenen direct al in de wollen of zijden doeken opbaren. Deze manier van opbaren gebeurt nu al heel vaak. We gebruiken dan een mand of opbaarplank. Er is bij resomeren dus altijd een speciaal omhulsel nodig in de vorm van een wollen of zijden wade.

Voeg je header hier toe

Resomeren? Wat is dat?

Het lichaam, in een wollen of zijden omhulsel, wordt in een stalen vat gelegd. Een soort cilinder. Het is vergelijkbaar met het invoeren in een crematieoven. Als het vat gesloten is wordt een speciale vloeistof toegevoegd, een mengsel van water en kaliumhydroxide. De vloeistof wordt verhit tot 100 tot 150 graden en onder druk gebracht. Door de chemische reactie zal het lichaam binnen enkele uren bijna helemaal afbreken. Wat hierna overblijft, zijn vloeistof, botten en eventueel protheses. Net zoals na cremeren worden de botten vermalen. Het witte poeder dat rest kan meegenomen worden door de nabestaanden. De verdere bestemming van dit poeder is aan de naasten, net zoals dat met crematie-as het geval is.

De restvloeistof is vrij van DNA en wordt door toevoeging van zuur een vloeistof met een onschadelijke pH-waarde. Dit wordt opgenomen, via het riool en waterzuivering, in het oppervlaktewater, en stroomt zo terug naar de rivieren dus.

Voor de ene mens kan dat een heel mooie gedachte zijn: ‘panta rhei’, oftewel: alles stroomt. Maar een ander kan het lastig en vreemd vinden, dat de vloeistof wegspoelt door het afvalputje. Toch is hier sprake van een soort van volmaakte kringloop waarin dat wat van ons rest weer leven geeft.

Is dit de volmaakte kringloop?

Want een aansprekender eindbestemming van de restvloeistof is wellicht bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas.

Kosten resomeren?

Wat de kosten van resomeren zullen zijn is op dit moment nog niet bekend. Vermoedelijk zal het net zoveel gaan kosten als een crematie.

Death is nothing at all
I have only slipped away into the next room
I am I and you are you
Whatever we were to each other
That we are still

Call me by my old familiar name
Speak to me in the easy way you always used
Put no difference into your tone
Wear no forced air of solemnity or sorrow

Laugh as we always laughed
At the little jokes we always enjoyed together
Play, smile, think of me, pray for me
Let my name be ever the household word
That it always was
Let it be spoken without effort
Without the ghost of a shadow in it

Life means all that it ever meant
It is the same as it ever was
There is absolute unbroken continuity
What is death but a negligible accident
Why should I be out of mind
Because I am out of sight

I am waiting for you for an interval
Somewhere very near
Just around the corner
All is well
Nothing is past
Nothing is lost
One brief moment and all will be as it was before
Only better, infinitely happier and forever.

Henry Scott-Holland (1847 - 1918)

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.