Omarm een nieuw begin na je dood

Na je dood een vruchtbare voedingsbodem worden voor de natuur en hierin helemaal opgaan. In plaats van de grond te vervuilen geef je jezelf terug aan de natuur. De cirkel is rond. De kringloop volmaakt.

Voor Rooshert staat er een Loop Cocoon in de kraamkamer!

Wij vinden dit soort ontwikkelingen belangrijk en dragen graag bij aan de voortgang. Wij hebben dus een voucher gekocht voor een Loop Cocon. Dit houdt in dat er voor ons een Levende Doodskist in de kraamkamer van Loop aan het groeien is en dat wij deze dus over enige tijd kunnen leveren.

 

Levende Doodskist Loop Cocoon

Natuurlijk kunt u ook een ander natuurlijk materiaal kiezen om op te liggen in de Loop Cocoon.

 

De levende doodskist

De LOOP is gemaakt van mycelium dat normaal gesproken onder de grond groeit in de complexe wortelstructuur van bomen, planten en paddestoelen. Het is een levend organisme dat allerlei giftige stoffen kan neutraliseren en voeding levert aan alles wat er boven de grond groeit. Mycelium is voortdurend op zoek naar afvalstoffen om deze om te zetten in voedingsstoffen voor de omgeving.

Geen vervuiling maar levenskrachtige voeding

Door onze moderne levensstijl bevat het menselijk lichaam een hogere metaalconcentratie, meer toxines en meer microplastics dan vroeger. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat ons lichaam in totaal 219 gifstoffen bevat die de grond na begraving verslechteren. Inmiddels is de bodemkwaliteit van veel begraafplaatsen sterk vervuild en wordt deze in sommige gevallen zelfs afgevoerd als chemisch afval. De Loop Cocoon kan dit probleem verhelpen dankzij het sterk zuiverende vermogen van mycelium, dat menselijke afvalstoffen omzet in bouwstenen voor de natuur.

Hoe word ik dan compost?

De kracht van de Loop Cocoon is het vermogen om het lichaam na de begrafenis weer helemaal terug te geven aan de natuur en alle schadelijke stoffen hierbij te neutraliseren. Aan de kist merk je niet meteen dat deze van een levend materiaal is gemaakt, omdat het mycelium goed natuurlijk gedroogd is. Pas wanneer de Loop Cocoon langdurig in aanraking komt met vocht, komt het mycelium weer tot leven. Het proces van composteren start dus onder de grond, nadat de Cocoon is begraven. De kist zal zelf in dertig tot vijfenveertig dagen alweer helemaal een zijn met de natuur. Vervolgens zal het composteren van het lichaam beginnen. Dat proces duurt langer en is sterk afhankelijk van het lichaam zelf, de bodemkwaliteit en de klimatologische omstandigheden. Met behulp van professoren van de TU Delft is er een schatting gemaakt dat het proces van composteren met mycelium ongeveer 3 jaar duurt. Ter vergelijking: bij traditionele kisten kan dit 10 tot 20 jaar duren.

LOOP COCOON

‘s Werelds eerste levende doodskist die u weer helemaal een laat worden met de natuur. Duurzamer begraven kan niet. Meer informatie vindt u op de website van LOOP . Daarnaast is een prototype van de Loop Cocoon te zien bij de expositie (Re)Design Death in het Cube Design Museum in Kerkrade.

 

Resomeren: oplossen in water?

Begraven, cremeren of resomeren?

Het zal even wennen zijn maar het heeft ook jaren geduurd voordat we aan (het idee van) cremeren gewend waren. En zo zal het ook gaan met deze nieuwe manier van uitvaren waarvoor meerdere termen gebruikt worden: alkalische hydrolyse, resomeren, watercremeren, aquamatie of vloeibaar begraven. Wij gebruiken de term resomeren.

Nieuwe uitvaartmogelijkheid

Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe uitvaartmogelijkheid komt. Er zijn in Nederland op dit moment vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Daar komt nu resomeren bij.

In 2019 heeft minister Ollogren van Binnenlandse Zaken de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over resomeren. Mei 2020 heeft de Gezondheidsraad laten weten onder voorwaarden akkoord te gaan. Minister Ollogren neemt dat advies over en komt in 2021 met een wetsvoorstel om resomeren mogelijk te maken, zo heeft ze 17 november 2020 aan de Tweede Kamer laten weten. Kiezen voor resomeren is waarschijnlijk mogelijk vanaf eind 2021

Resomeren duurzamer dan begraven of cremeren

Veel beter voor ons milieu omdat er in vergelijking met cremeren voor alkalische hydrolyse veel minder brandstof nodig is. De CO2 uitstoot is veel lager dus.

Is dit het einde voor de uitvaartkisten?

Maar ook duurzamer omdat er geen kist gebruikt wordt. Als de overledene in een kist (of mand) opgebaard is dan blijft de kist over en kan deze opnieuw gebruikt worden. Ook dit is een raar idee en het zal een tijdje duren voordat we dit normaal vinden. Maar een andere suggestie is natuurlijk dat we helemaal geen kist meer gebruiken maar onze overledenen direct al in de wollen of zijden doeken opbaren. Deze manier van opbaren gebeurt nu al heel vaak. We gebruiken dan een opbaarplank (of -mand) en die wordt ook steeds weer opnieuw gebruikt. Hier vind u informatie over opbaren en wades

In een wade van natuurlijk materiaal

Bij resomeren wordt geen kist gebruikt

Hoe werkt resomeren?

Het lichaam, in een wollen of zijden omhulsel, wordt in een stalen vat gelegd. Een soort cilinder. Het is vergelijkbaar met het invoeren in een crematie-oven. Als het vat gesloten is wordt een speciale vloeistof toegevoegd, een mengsel van water en kaliumhydroxide. De vloeistof wordt verhit tot 100 tot 150 graden en onder druk gebracht. Door de chemische reactie zal het lichaam binnen enkele uren bijna helemaal afbreken. Wat hierna overblijft, zijn vloeistof, botten en eventueel protheses. Net zoals na cremeren worden de botten vermalen. Het witte poeder dat rest kan meegenomen worden door de nabestaanden. De verdere bestemming van dit poeder is aan de naasten, net zoals dat met crematie-as het geval is.

En tot poeder zult gij wederkeren. En water.

De restvloeistof is vrij van DNA en wordt door toevoeging van zuur een vloeistof met een onschadelijke pH-waarde. Dit wordt opgenomen, via het riool en waterzuivering, in het oppervlaktewater, en stroomt zo terug naar de rivieren dus.
Voor de ene mens kan dat een heel mooie gedachte zijn: ‘panta rhei’, oftewel: alles stroomt. Maar een ander kan het lastig en vreemd vinden, dat de vloeistof wegspoelt door het afvalputje. Toch is hier sprake van een soort van volmaakte kringloop waarin dat wat van ons rest weer leven geeft:

Is dit de volmaakte kringloop?

Want een aansprekender eindbestemming van de restvloeistof is wellicht bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas.

Resomeren: oplossen in water?

Is oplossen in water het nieuwe uitvaren?

Als u wilt kiezen voor resomeren dan kunt u dit opschrijven in Het Laatste Wensenboekje. U kunt bij ons uw persoonlijke uitvaart wensenboekje opvragen of u kunt het uitvaartwensenboekje downloaden