In water oplossen tot poeder

Kiest u voor resomeren?

Begraven, cremeren of resomeren?

Het zal even wennen zijn maar het heeft ook jaren geduurd voordat we aan (het idee van) cremeren gewend waren. En zo zal het ook gaan met deze nieuwe manier van uitvaren waarvoor meerdere termen gebruikt worden: alkalische hydrolyse, resomeren, watercremeren, aquamatie of vloeibaar begraven. Wij gebruiken de term resomeren.

Nieuwe uitvaartmogelijkheden

Het is voor het eerst in jaren dat er een mogelijk nieuwe uitvaartmogelijkheden komen. Er zijn in Nederland op dit moment vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Daar komt nu in de toekomst resomeren bij. In Ommeren staat reeds het eerste resomatorium in de startblokken.

Resomeren duurzamer dan begraven of cremeren?

Resomeren is beter voor ons milieu omdat er in vergelijking met cremeren voor alkalische hydrolyse veel minder brandstof nodig is. De CO2 uitstoot is veel lager dus. Veraarden is 

Is dit het einde voor de uitvaartkisten?

Maar ook duurzamer omdat er geen kist gebruikt wordt. Als de overledene in een kist (of mand) opgebaard is dan blijft de kist over en kan deze opnieuw gebruikt worden. Ook dit is een raar idee en het zal een tijdje duren voordat we dit normaal vinden. Maar een andere suggestie is natuurlijk dat we helemaal geen kist meer gebruiken maar onze overledenen direct al in de wollen of zijden doeken opbaren. Deze manier van opbaren gebeurt nu al heel vaak. We gebruiken dan een opbaarplank (of -mand). Hier vind u informatie over opbaren en wades.

Hoe werkt resomeren?

Het lichaam, in een wollen of zijden omhulsel, wordt in een stalen vat gelegd. Een soort cilinder. Het is vergelijkbaar met het invoeren in een crematieoven. Als het vat gesloten is wordt een speciale vloeistof toegevoegd, een mengsel van water en kaliumhydroxide. De vloeistof wordt verhit tot 100 tot 150 graden en onder druk gebracht. Door de chemische reactie zal het lichaam binnen enkele uren bijna helemaal afbreken. Wat hierna overblijft, zijn vloeistof, botten en eventueel protheses. Net zoals na cremeren worden de botten vermalen. Het witte poeder dat rest kan meegenomen worden door de nabestaanden. De verdere bestemming van dit poeder is aan de naasten, net zoals dat met as na crematie het geval is.

En tot poeder zult gij wederkeren. En water.

De restvloeistof is vrij van DNA en wordt door toevoeging van zuur een vloeistof met een onschadelijke pH-waarde. Dit wordt opgenomen, via het riool en waterzuivering, in het oppervlaktewater, en stroomt zo terug naar de rivieren dus.
Voor de ene mens kan dat een heel mooie gedachte zijn: ‘panta rhei’, oftewel: alles stroomt. Maar een ander kan het lastig en vreemd vinden, dat de vloeistof wegspoelt door het afvalputje. Toch is hier sprake van een soort van volmaakte kringloop waarin dat wat van ons rest weer leven geeft:

Is dit de volmaakte kringloop?

Want een aansprekender eindbestemming van de restvloeistof is wellicht bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas. Is oplossen in water het nieuwe uitvaren?

Naar verwachting wordt resomeren in de Nieuwe Uitvaartwet in 2024 opgenomen. 

DELEN

Meer
blogs

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.