Crematorion Zorgvlied - Foto Elisabeth Beelaerts

Cremeren op Zorgvlied

Het Crematorion op Zorgvlied

Cremeren op Zorgvlied heeft een eigentijds individueel en persoonlijk karakter met het Crematorion

Met het Crematorion komt Zorgvlied tegemoet aan de groeiende belangstelling voor cremeren in de regio Amsterdam. Bij nabestaanden bestaat de behoefte om bij een crematie dezelfde sfeer te ervaren als bij begraven. Het gebouw heeft een bijzondere, tipi-achtige vormgeving. De materiaalkeuze geeft het Crematorion een zekere zachtheid en door de naar boven gerichte vormgeving wordt het gevoel van een opgaande reis versterkt: van de aarde naar omhullende atmosfeer en het universum.

De ingang van het voorhof ligt een meter hoger dan het omliggende terrein waardoor ‘een opwaarts gevoel’ wordt gecreëerd richting de hemel. Na de afscheidsbijeenkomst in één van de aula’s van Zorgvlied begeleiden de nabestaande de overledene naar het Crematorion. In het voorhof is er mogelijkheid om een laatste groet te brengen, afscheid te nemen en de overledene daar achter te laten. Maar het is ook mogelijk om aanwezig te zijn bij het invoeren in de ovenruimte.

Crematorion is een samenvoeging van de engelstalige woorden cremate (verbranden) en orion (ster) en staat voor een meer spirituele manier van cremeren.

Het crematorion herbergt feitelijk alleen een technische ruimte waarin de crematie-oven staat. Met het concept van een crematorion krijgt het cremeren op Zorgvlied een eigentijds, individueel en persoonlijk karakter. Bij de bouw en de tuinaanleg is uitgegaan van de behoefte om de overledene tot het laatste moment te begeleiden. Tijdens de gang naar het crematorion passeert men, conceptueel, verschillende stadia van het afscheidsproces: de weg, de vervreemding, het afscheid en het loslaten.

Steeds vaker kiezen nabestaanden voor een alternatieve locatie voor de afscheidsbijeenkomst. De afsluiting kan in dat geval prima plaatsvinden in het Crematorion van Zorgvlied. Bij een alternatieve lokatie kan men denken aan een sportkantine, een kerk, een clubhuis, een café, een theaterzaal of iets vergelijkbaars.

DELEN

Meer
blogs

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.