William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Day of the Dead (1859)

Allerzielen

Allerzielen – 2 november

Op deze dag gedenken we wereldwijd de zielen van overleden dierbaren. Sinds de twaalfde eeuw heet deze dag Allerzielen. Omdat verlies een onlosmakelijk deel van het leven is, is Allerzielen dan ook een dag om het leven te vieren.

Allerzielen is de dag waarop de rooms-katholieke kerk de zielen van overledenen herdenkt. Sinds de twaalfde eeuw gebeurt dit een dag na Allerheiligen. Het feest van de zielen wordt overal ter wereld gevierd. Traditioneel katholieke landen, zoals Italië, Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika, besteden er de meeste aandacht aan.

Ook dit jaar zullen op diverse plaatsen in het land weer bijeenkomsten plaatsvinden rondom 2 november. Deze bijeenkomsten zijn niet altijd gebonden aan het katholieke geloof. De (begraaf)plaats waar Allerzielen wordt gevierd, is een gastvrije en serene ontmoetingsplek voor iedereen. De bijeenkomsten worden vaak opgeluisterd met eten en drinken, sfeervolle verlichting, indrukwekkende vuren en uiteenlopende kunstvormen.

Allerzielen in het Vondelpark

DELEN

Meer
blogs

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.