'In Memoriam', painting by Alfred Stevens

Weduwen aan het woord in nieuw boek van Lisette Schuitemaker

Lisette Schuitemaker is de auteur van Weduwen, hoe werkt dat?

In gesprek met weduwen

Lisette Schuitemaker gaat in gesprek met vrouwen die zichzelf opnieuw hebben leren kennen nadat hun geliefde is overleden. Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen in hoe de vrouwen hun weduwschap ervaren, doorleven en vormgeven.

Onzekerheid van vrienden en familie

De vragen ‘Hoe ga ik om met iemand die in rouw is?’ ‘Wat moet ik juist wel of juist niet doen?’ ‘Doe ik het wel goed?’ komen ook ter sprake. Heel nuttig voor iedereen die zich die vragen ook wel eens stelt. Wij allen verliezen geliefden en wij allen kennen waarschijnlijk die onzekerheid van ‘En wat dan? Hoe doe je dat?’ 

Jezelf opnieuw leren kennen

Verschillende vrouwen doen hun verhaal en vertellen ons hoe ze hun nieuwe bestaan invullen. Wat werkt wel? Hoe dan? Wat is echt bijna niet te doen? Ondanks groot verdriet en diepe rouw zijn er ook pluspunten zo blijkt.

Weduwewinst

Weduwewinst: een term uit het boek. ‘De opbrengst van de innerlijke weg die je loopt wanneer je bewust omgaat met wat je in je rouw tegenkomt.’ En dat klinkt hoopgevend. Dat het verlies je ook iets moois oplevert, na een tijdje.

Er dwars doorheen

Het zijn allemaal vrouwen die uitvinden wie ze in de nieuwe hoedanigheid zelf kunnen zijn. Ze komen niet zozeer over het verlies heen, ze gaan er dwars doorheen. Een boek ter ondersteuning. Voor weduwen en hun familie en vrienden. Voor meer begrip, steun en bevestiging.

En voor iedereen die zich afvraagt ‘hoe werkt dat?’

In dit boek is weduwen ook een werkwoord. Net zoals rouwen hard werken is.

Het boek is te bestellen via meerdere kanalen natuurlijk. Maar natuurlijk ook via de website van Lisette Schuitemaker.

DELEN

Meer
blogs

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.