Rooshert Uitvaarten tijdens Corona: update per 25 maart 2021

Eind januari zijn de maatregelen aangescherpt  in verband met de toename aan besmettingen en ziekenhuisopnames.

Er is een strenge lock-down van kracht in het hele land. Het sociale en maatschappelijke leven is aan banden gelegd.

Er mogen maximaal 50 mensen, inclusief kinderen, aanwezig zijn bij een uitvaart. Personeel wordt niet meegerekend. De afstand van 1,5 meter moet mogelijk zijn binnen de ruimte. Dus op veel uitvaartlocaties zullen er maar 30 mensen aanwezig mogen zijn. Per locatie verschillend dus.

Wij van Rooshert Uitvaartbegeleiding zullen steeds, in overleg met de families waarvoor wij werken, streven naar een zo veilig mogelijke situatie voor alle betrokkenen. Helaas ervaren wij dat het tijdens uitvaartbijeenkomsten, en zeker tijdens een condoleance-situatie na het afscheid, toch heel vaak heel erg moeilijk is voor alle aanwezigen om de benodigde afstand van elkaar te behouden. Begrijpelijk. Maar onwenselijk want onveilig. Wij zullen in deze periode van grote offers die wij allemaal moeten opbrengen pleiten voor uitvaarten in kleine kring.

Als het afscheid en het samenzijn nadien op dezelfde locatie plaatsvinden, zijn ook deze uitgezonderd van de aangescherpte maatregelen. Dat betekent dat er nog steeds een hapje en een drankje mag worden geserveerd. Wel moet iedereen zitten aan tafel.

Het dragen van een mondkapje is verplicht als mensen binnen bewegen. Wanneer mensen zitten, mogen ze af.

Gezond verstand, Corona-maatregelen en de uitvaart

Wij zullen steeds, in overleg met u, de familie waarvoor wij werken, ons gezonde verstand blijven gebruiken om zoveel mogelijk risico’s te kunnen vermijden.

Wij denken met u mee om binnen de Covid-19 maatregelen toch goed en liefdevol afscheid te nemen van uw geliefde.  Er kan heel veel niet meer maar er zijn ook mooie, alternatieve, bijzondere afscheidsrituelen ontstaan de afgelopen tijd. ‘Wat kan er nog wel?’ is de vraag waarop wij antwoord geven.

De laatste maanden zijn noodgedwongen hele kleine, intieme uitvaarten ontstaan. De ervaring van de afgelopen tijd is echter ook heel positief: de nabestaanden hebben de kleine afscheidsbijeenkomsten ervaren als heel bijzonder, waardevol, intiem.

De kleine cirkel om een overledene heen voelt zich vaak vrijer om te spreken, te zingen, te musiceren. Kinderen en kleinkinderen durven meer omdat ze zich minder bekeken voelen en ook omdat ze zich nog verantwoordelijker weten om nu invulling aan het afscheid te geven.  Mensen die wat verder weg staan vinden manieren om toch hun medeleven en verdriet te uiten. Met elkaar vinden alle betrokkenen elkaar, op afstand, in hun rouw, in saamhorigheid. Het is een hele bijzondere tijd.

 • En steeds geldt: 1,5 meter afstand houden. Huishoudens mogen wel dichter bij elkaar zijn.
 • Men mag na de afscheidsbijeenkomst met elkaar wat drinken en eten als men op dezelfde uitvaart-locatie blijft.
 • Uitvaartlocaties bepalen hun eigen regels binnen deze (on)mogelijkheden. Wij respecteren dit.
 • Iedere situatie vraagt om opnieuw onderzoeken wat wel en niet kan.

Overleden aan Corona

 • Bij een door Corona-overledene is volgens het RIVM – nadat de overledene verzorgd is en bij voorkeur 24 uur in koelruimte is geweest – de kans op verspreiding van het virus klein en zijn er geen beperkingen voor rouwbezoek.
 • Mensen die ziek zijn: hoesten, niezen en verhoging hebben, worden geacht thuis te blijven en kunnen/mogen niet op rouwbezoek komen of aanwezig te zijn op de afscheidsbijeenkomst. Voor nabestaanden in de 1ste lijn, met lichte corona/griep verschijnselen, zoeken we samen naar veilige oplossingen, minimaal verplicht is een chirurgisch mondmasker.
 • Wij zullen zelf zo veel mogelijk afstand houden ter bescherming van onszelf en omdat wij graag zo gezond mogelijk willen blijven om te kunnen blijven werken.

In de praktijk

 • De laatste verzorging doen we – voor uw en onze veiligheid – in principe niet meer samen met nabestaanden omdat we de gewenste afstand van 1,5 meter dan niet kunnen houden. De verzorging wordt gedaan door twee professionele verzorgers die de beschikking hebben over alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
 • Indien u zelf de overledene wilt verzorgen dan kan dat. Wij kunnen hiervoor begeleiding op afstand geven. Dit gebeurt altijd na duidelijk overleg en wat er werkelijk kan zal per situatie verschillen.
 • Thuisopbaring is mogelijk maar ook hier gelden afspraken die per situatie kunnen verschillen. Wij leveren zo mogelijk maatwerk.
 • Een goed alternatief voor een thuisopbaring is een 24 uurskamer in een uitvaartcentrum. U krijgt een eigen sleutel. Hierdoor kunt u op uw eigen moment familie en vrienden op rouwbezoek uitnodigen. Het blijft belangrijk dat u de Covid-19 maatregelen in acht neemt.
 • Opbaren kan in kist of mand, baar en lijkwade kan in principe. Per situatie bekijken we wat mogelijk is. Wij zullen adviseren wat wij in uw situatie het beste vinden.
 • Kennisgeving van het overlijden en betrokkenheid bij de uitvaart:
 • Een papieren rouwkaart kan natuurlijk gemaakt en verstuurd worden. U moet nadenken over wie wel en wie niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.
 • Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn zijn er alternatieven om toch betrokken te zijn bij het afscheid, bij u. Denkt u aan online herdenken en condoleren. Sommige families maken een facebookpagina.
 • Veel van de uitvaart-locaties bieden nu live-streaming aan. Dit houdt in dat mensen op afstand de afscheidsbijeenkomst kunnen volgen en op die manier meebeleven. Daar waar dit nog niet standaard mogelijk is kan Rooshert dit voor u inhuren.
 • Men kan op het moment van uitvaren tegelijkertijd, waar men ook is, naar dezelfde muziek luisteren. Een meditatie-moment van stilte hebben. En zo zijn er allerlei bijzondere nieuwe rituelen die ontstaan zijn in deze tijd van verstilling en afstand.
 • Wij van Rooshert ervaren dat verstilling en afstand niet hoeft te leiden tot verkilling en eenzaamheid maar dat er juist nu meer lieve aandacht voor elkaar is.
 • Bij iedere uitvaart die wij begeleiden zullen wij meedenken en zorgzaam zijn in onze aandacht voor de nabestaanden die afscheid nemen van hun geliefde, ook nu het anders moet in deze tijd van Corona.
 • Tijdens de huidige nog strengere regels waarbij er ook maar 2 mensen samen buiten mogen zijn wordt het organiseren van ere-hagen buiten ook weer bijna onmogelijk. We blijven nadenken over wat dan wel mogelijkheden zijn.