Floris Verster - Twee dode roeken

Gaat Yarden failliet?

Overname Yarden door Dela

Update 6 mei 2021

Dela neemt toch Yarden over en niet alleen de verzekeraar maar ook de uitvaartcentra en crematoria. In die laatste twee zit de crux. Yarden polishouders hoeven de komende tien jaar niet bij te betalen als gebruik wordt gemaakt van het eigen uitvaartbedrijf.
Dus een uitvaartbegeleider van Dela, een uitvaartcentrum van Dela en een crematorium van Dela. Als dit u dit wenst is dan is er niets aan de hand.

Als u andere wensen heeft bijvoorbeeld een andere uitvaartbegeleider (u bent namelijk ongeacht waar u verzekerd bent vrij om te kiezen) of een alternatieve locatie voor het afscheid dan is het goed daar van te voren over na te denken en na te vragen wat de consequentie hiervan is voor de uitkering van uw polis.

Wat er aan vooraf ging: Yarden verzekerden linksom of rechtsom de pineut. 

Voor een tweede keer in korte tijd zit uitvaartverzekeraar Yarden in financiële problemen. Ze hebben onvoldoende vermogen en onvoldoende rendement op het vermogen om nu en in de toekomst te voldoen aan de wettelijk vereiste buffer. Ze zullen op lange termijn niet zelfstandig kunnen blijven bestaan. De verzekeraar zoekt nu een nieuwe eigenaar die de wettelijke buffer kan garanderen. Op uiterlijk op 4 augustus 2021 moet de verzekeraar zijn buffers weer hersteld hebben. Zo niet, dan kan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning van uitvaartverzekeraar Yarden intrekken. 

Is Dela toch reddende engel voor het in financiële nood verkerende Yarden? 

Uitvaartverzekeraar Yarden en concurrent Dela zijn opnieuw in gesprek over een overname. Yarden leek in 2020 al te worden gered door concurrent Dela. Dela was bereid de nodige extra garantie te geven voor de tekorten van Yarden, maar dan moesten de polissen van ongeveer 390.000 verzekerden fors versoberd worden. Negentien polishouders hebben vorig jaar bij de kantonrechter in Almere weten af te dwingen dat hun uitvaartpolissen niet mochten worden aangepast. Dela heeft daarop besloten af te zien van de overname van Yarden. Yarden heeft tegen deze vordering  waarin het Yarden wordt verboden om zich te beroepen op een en-bloc-clausule, een hoger beroep in gesteld bij het Hof. Begin december 2020 heeft het Hof deze vordering afgewezen, waardoor de uitkeringsrechten uit de verzekering toch beperkt kunnen worden. Dela kijkt nu anders aan tegen het risico van polishouders die het niet eens zijn met de en-bloc-clausule. 

DNB moet goedkeuring verlenen voor het herstelplan van Yarden, maar dat is nog niet gebeurd. Wat de scenario’s zijn is onbekend maar Yarden heeft toegezegd dat het herstelplan geen verdere korting van polishouders bevat. Volgens de woordvoerder van Yarden zijn doemscenario’s tevens niet aan de orde. Een koper zal echter eisen stellen aan een overname met consequenties voor de polishouders. Zowel bij een overname van Yarden door Dela als bij het verlies van de vergunning en het aanstellen van een curator zijn de polishouders de gedupeerden. 

Wat mag het laatste afscheid kosten? 

Het gaat over geld en in sommige gevallen over veel geld. Maar zou de vraag niet moeten zijn: ‘wat is voor mij en mijn nabestaanden goed afscheid nemen?’ Wat is daarvoor nodig? Denk na over uw uitvaartwensen, zijn deze nog hetzelfde als toen u uw uitvaartverzekering afsloot? Wat voor begeleiding is wenselijk voor mijn nabestaanden in de eerste dagen na het overlijden? Goed afscheid nemen en dierbare herinneringen creëren rondom het overlijden is belangrijk omdat na de uitvaart de tijd komt waarin de nabestaanden hun rouw en liefde meenemen en daarmee verder moeten. Als u woonachtig bent in Amsterdam en omgeving dan kunnen wij u  helpen bij het vormgeven van uw uitvaartwensen en ook een actuele kostenindicatie voor u maken zodat u met een gerust hart verder kunt. 

Wat kunt u doen als u een uitvaartpolis van Yarden heeft? 

Het is verstandig om uw uitvaartverzekering na te lopen en zelf of met een goede adviseur naar de Yarden-voorwaarden te kijken. Yarden blijkt namelijk een keurige afkoopregeling te hebben voor verzekerden die jarenlang trouw premie hebben betaald. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij maar liefst 80% van hun inleg opeisen en dat kan gelet op de huidige situatie achteraf weleens een verstandige beslissing blijken te zijn. Wij sturen u graag ons Laatste Wensenboekje toe zodat u uw uitvaartwensen nog eens goed kunt overdenken en vastleggen. Wilt u het boekje per post ontvangen stuurt u dan een mail naar post@rooshert.nl

DELEN

Meer
blogs

Wij sturen u graag het Wensenboekje.

Met behulp van dit boekje kunt u nadenken over wat u wilt. Wat zijn uw wensen voor uw eigen uitvaart? Dat kan een rustig gevoel geven. Wij sturen het heel graag naar u toe per post.