De dood in de kunst
Zorgvuldig voorbereid

Deze week begeleidt Lisette de uitvaart van haar oudtante van bijna 99. Alles is geregeld, crematie vastgelegd, vervoer besteld, techniek, draaiboek was al met zeer veel aandacht en toewijding ver vooruit bedacht, prachtige locatie voor de afscheidsbijeenkomst namelijk een klooster waar mevrouw ook woonde in de laatste maanden van haar leven.

Op de dag dat de rouwkaarten op de mat vielen bij alle genodigden krijgen we echter te horen dat de uitvaartbijeenkomst niet mag plaatsvinden in verband met het huidige Corona virus. De locatie is namelijk ook een woonzorgcentrum waar veel oudere en dus kwetsbare mensen wonen.

Slik!

en

Wat nu!?

Er worden verschillende andere locaties bedacht en er wordt druk heen en weer gebeld, gemaild en geappt. En dan volgt er opeens rust. Want het ‘probleem’ leidt eigenlijk als vanzelf naar een hele simpele en charmante oplossing; de geplande crematie in kleine kring zal gewoon doorgang vinden. Er wordt niet in allerijl in paniek gezocht naar een vervangende nood-lokatie maar er wordt ruimte en tijd gemaakt om op een later moment te herdenken.

Vandaag gaat er een nieuw bericht uit naar alle genodigden waarin wordt verteld dat de afscheidsbijeenkomst niet door zal gaan. Later, en wel op de dag waarop mevrouw 99 zou worden, zal men een herdenkingsbijeenkomst organiseren. Dat kan dan in alle rust, zonder Corona paniek (er van uit gaande dat die storm is gaan liggen) op een nieuwe prachtige locatie.

Uitgestelde herdenking

Het vergt tijd, geduld en creatief omgaan met wat zich voordoet op je pad. Maar gezien de omstandigheden is dit een hele goede oplossing waar alle naasten zich heel goed bij voelen. En ze weten zeker dat Oudtante het hier ook helemaal mee eens zou zijn.

Corona protocol in uitvaartland

Sinds deze week heeft ook de uitvaartwereld een protocol voor het Corona virus. Voor de uitvaartbegeleiding geldt dat we gewoon handen blijven geven, maar regelmatig onze handen wassen. ‘Hoe lang is het Corona virus besmettelijk na overlijden?’ is een vraag die veel gesteld wordt. Volgens de GGD en het RIVM kan het Corona virus tot 3 dagen na overlijden nog aanwezig zijn. Maar omdat besmetting plaatsvindt door druppels via hoesten en niezen, kan er niets meer gebeuren. Wel moet je zorgen voor goede handhygiëne. Dus vaak wassen en desinfecterende alcohol gebruiken.

Thuisopbaring nog steeds mogelijk

Een door het Corona virus gevelde overledene mag thuis worden opgebaard, ook met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed worden gewassen of gebruik wordt gemaakt van handalcohol. Het geven van een kus aan de overledene wordt afgeraden.

Uitstellen van afscheidsbijeenkomsten?

Daar waar grote groepen mensen samenkomen is natuurlijk grotere kans op besmetting. Daarom zullen er de komende tijd waarschijnlijk meer uitvaarten in kleine kring plaatsvinden. Op die manier is het iets beter te controleren hoewel ook deze griep in een klein hoekje blijkt te zitten.

Aanvaarden dat het nu ‘is wat het is’ en flexibel en creatief handelen.

Een goede optie is dus een crematie of begrafenis in kleine kring en over enige tijd, als de kust weer veiliger is, alsnog een bijeenkomst organiseren waarin de overledene alle aandacht en liefdevolle herdenking krijgt die hij of zij verdient.