Resomeren: oplossen in water?

Begraven, cremeren of resomeren?

Het zal even wennen zijn maar het heeft ook jaren geduurd voordat we aan (het idee van) cremeren gewend waren. En zo zal het ook gaan met deze nieuwe manier van uitvaren waarvoor meerdere termen gebruikt worden: alkalische hydrolyse, resomeren, watercremeren, aquamatie of vloeibaar begraven. Wij gebruiken de term resomeren.

Nieuwe uitvaartmogelijkheid

Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe uitvaartmogelijkheid komt. Er zijn in Nederland op dit moment vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Daar komt nu resomeren bij.

In 2019 heeft minister Ollogren van Binnenlandse Zaken de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over resomeren. Mei 2020 heeft de Gezondheidsraad laten weten onder voorwaarden akkoord te gaan. Minister Ollogren neemt dat advies over en komt in 2021 met een wetsvoorstel om resomeren mogelijk te maken, zo heeft ze 17 november 2020 aan de Tweede Kamer laten weten. Kiezen voor resomeren is waarschijnlijk mogelijk vanaf eind 2021

Resomeren duurzamer dan begraven of cremeren

Veel beter voor ons milieu omdat er in vergelijking met cremeren voor alkalische hydrolyse veel minder brandstof nodig is. De CO2 uitstoot is veel lager dus.

Is dit het einde voor de uitvaartkisten?

Maar ook duurzamer omdat er geen kist gebruikt wordt. Als de overledene in een kist (of mand) opgebaard is dan blijft de kist over en kan deze opnieuw gebruikt worden. Ook dit is een raar idee en het zal een tijdje duren voordat we dit normaal vinden. Maar een andere suggestie is natuurlijk dat we helemaal geen kist meer gebruiken maar onze overledenen direct al in de wollen of zijden doeken opbaren. Deze manier van opbaren gebeurt nu al heel vaak. We gebruiken dan een opbaarplank (of -mand) en die wordt ook steeds weer opnieuw gebruikt. Hier vind u informatie over opbaren en wades

In een wade van natuurlijk materiaal

Bij resomeren wordt geen kist gebruikt

Hoe werkt resomeren?

Het lichaam, in een wollen of zijden omhulsel, wordt in een stalen vat gelegd. Een soort cilinder. Het is vergelijkbaar met het invoeren in een crematie-oven. Als het vat gesloten is wordt een speciale vloeistof toegevoegd, een mengsel van water en kaliumhydroxide. De vloeistof wordt verhit tot 100 tot 150 graden en onder druk gebracht. Door de chemische reactie zal het lichaam binnen enkele uren bijna helemaal afbreken. Wat hierna overblijft, zijn vloeistof, botten en eventueel protheses. Net zoals na cremeren worden de botten vermalen. Het witte poeder dat rest kan meegenomen worden door de nabestaanden. De verdere bestemming van dit poeder is aan de naasten, net zoals dat met crematie-as het geval is.

En tot poeder zult gij wederkeren. En water.

De restvloeistof is vrij van DNA en wordt door toevoeging van zuur een vloeistof met een onschadelijke pH-waarde. Dit wordt opgenomen, via het riool en waterzuivering, in het oppervlaktewater, en stroomt zo terug naar de rivieren dus.
Voor de ene mens kan dat een heel mooie gedachte zijn: ‘panta rhei’, oftewel: alles stroomt. Maar een ander kan het lastig en vreemd vinden, dat de vloeistof wegspoelt door het afvalputje. Toch is hier sprake van een soort van volmaakte kringloop waarin dat wat van ons rest weer leven geeft:

Is dit de volmaakte kringloop?

Want een aansprekender eindbestemming van de restvloeistof is wellicht bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas.

Resomeren: oplossen in water?

Is oplossen in water het nieuwe uitvaren?

Als u wilt kiezen voor resomeren dan kunt u dit opschrijven in Het Laatste Wensenboekje. U kunt bij ons uw persoonlijke uitvaart wensenboekje opvragen of u kunt het uitvaartwensenboekje downloaden

 

 

 

 

 

Uniek sfeervol afscheid met live muziek

 

Trio Rusanovsky

Sfeervol en authentiek: live muziek bij uitvaart

Kan muziek troost bieden?

Is er voor muziek een rol weg gelegd in het begeleiden van onze emoties in tijden van verlies, leed en rouw? Ja! Muziek raakt ons. Muziek ontwapent, verbindt, (maakt slimmer), ontroert en troost.

Verdriet wordt over het algemeen gezien als een negatieve ervaring, maar bij muziek is dat niet het geval. Mensen worden bijna letterlijk geraakt door muziek doordat het gevoelens oproept en kan aanwakkeren, waardoor specifieke hormonen vrijkomen. “Verdriet is één van de zes basisemoties en is een essentieel onderdeel van een verwerkingsproces. Zonder verdriet kunnen we heftige emotionele gebeurtenissen niet verwerken. Het ervaren van verdriet is nodig om te overleven.

Een droevig gevoel, ook aangewakkerd door muziek, zorgt voor de productie van hormonen in de hersenen. Doordat we pijn voelen maakt ons lichaam endorfine aan en gaan we ons uiteindelijk beter voelen. Oxytocine of het knuffelhormoon draagt bij aan het maken van sociale verbindingen,” verklaart Mark Reybrouck, onafhankelijk muziekpsycholoog en hoogleraar aan de faculteit Letteren van de KU Leuven.

Muziek als medicijn

Muziek kan dus helen. Muziek raakt. Het activeert emoties en herinneringen in het brein. Muziek spreekt als woorden tekortschieten. Samen naar livemuziek luisteren biedt troost in een moment van verdriet. De fysieke aanwezigheid van live musici die speciaal voor u en ter ere van uw dierbare overledene, muziek spelen die misschien vertelt wat u niet kunt verwoorden, is een bijzonder cadeau in het proces van afscheid nemen.

TRIO RUSANOVSKY

is een professioneel muziekensemble dat bestaat uit Leon Rusanovsky en zijn twee kinderen Julia en Arthur Rusanovsky. Hun repertoire bestaat uit klassieke muziek afgewisseld met volksliederen, jazz, tango en improvisatie.

Authentiek en uniek muziekensemble

Trio Rusanovsky presenteert een kleurrijk, levendig, melancholisch en emotioneel muziekprogramma waarbij de viool, altviool, piano en gitaar in verschillende combinaties te horen zijn. Het trio treedt op in kleine en grote zalen in binnen- en buitenland, o.a. in de Portugese Synagoge van Amsterdam, de “Grundbuchhalle” in Hamburg en de “Russian American Culture Centre” in New York.

Wat kost live muziek bij een uitvaart?

De prijs wordt persoonlijk via mail/telefoon met Trio Rusanovsky besproken en hangt af van de wensen van de aanvrager. Een indicatieprijs voor het ensemble bij uitvaarten is  870 € excl. 9% BTW voor een heel concert.

Hoe klinkt Trio Rusanovsky?

Om een goed beeld van het ensemble te krijgen, zie hieronder links naar recente optredens bij NPO radio4 met Dieuwertje Blok, Youtube, Facebook en Instagram.

Live bij Dieuwertje Blok

Trio Rusanovsky op Facebook

Trio Rusanovsky op Instagram

Trio Rusanovsky op Youtube

Voor inlichtingen en aanvragen

Contactpersoon Arthur Rusanovsky

06 48973073 email triorusanovsky@gmail.com 

En natuurlijk kunt u ook bij ons, de dames van Rooshert, terecht voor vragen over live muziek.