Voorkant van het boek Weduwen
Lisette Schuitemaker

Lisette Schuitemaker is de auteur van Weduwen, hoe werkt dat?

In gesprek met weduwen

Lisette Schuitemaker gaat in gesprek met vrouwen die zichzelf opnieuw hebben leren kennen nadat hun geliefde is overleden. Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen in hoe de vrouwen hun weduwe-schap ervaren, doorleven en vormgeven.

Onzekerheid van vrienden en familie

De vragen ‘Hoe ga ik om met iemand die in rouw is?’ ‘Wat moet ik juist wel of juist niet doen?’ ‘Doe ik het wel goed?’ komen ook ter sprake. Heel nuttig voor iedereen die zich die vragen ook wel eens stelt. Wij allen verliezen geliefden en wij allen kennen waarschijnlijk die onzekerheid met ‘En wat dan? Hoe doe je dat?

Bij Rooshert ligt het boek al op tafel.

Jezelf opnieuw leren kennen

Verschillende vrouwen doen hun verhaal en vertellen ons hoe ze hun nieuwe bestaan invullen. Wat werkt wel? Hoe dan? Wat is echt bijna niet te doen? Ondanks groot verdriet en diepe rouw zijn er ook pluspunten zo blijkt.

Weduwewinst

Weduwewinst: een term uit het boek. ‘De opbrengst van de innerlijke weg die je loopt wanneer je bewust omgaat met wat je in je rouw tegenkomt.’ En dat klinkt hoopgevend. Dat het verlies je ook iets moois oplevert, na een tijdje.

Er dwars doorheen

Het zijn allemaal vrouwen die uitvinden wie ze in de nieuwe hoedanigheid zelf kunnen zijn. Ze komen niet zozeer over het verlies heen, ze gaan er dwars doorheen. Een boek ter ondersteuning. Voor weduwen en hun familie en vrienden. Voor meer begrip, steun en bevestiging.

En voor iedereen die zich afvraagt ‘hoe werkt dat?’

In dit boek is weduwen ook een werkwoord. Net zoals rouwen hard werken is.

Het boek is te bestellen via meerdere kanalen natuurlijk. Maar natuurlijk ook via de website van Lisette Schuitemaker.

 

Overname Yarden door Dela

Update 6 mei

Dela neemt toch Yarden over en niet alleen de verzekeraar maar ook de uitvaartcentra en crematoria. In die laatste 2 zit de crux. Yarden polishouders hoeven de komende 10 jaar niet bij te betalen als gebruik wordt gemaakt van het eigen uitvaartbedrijf.
Dus een uitvaartbegeleider van Dela, een uitvaartcentrum van Dela en een crematorium van Dela. Als dit u dit wenst is dan is er niets aan de hand.
Als u andere wensen heeft bijvoorbeeld een andere uitvaartbegeleider (u bent namelijk ongeacht waar u verzekerd bent vrij om te kiezen) of een alternatieve locatie voor het afscheid dan is het goed daar van te voren over na te denken en na te vragen wat de consequentie hiervan is voor de uitkering van uw polis.

Wat er aan vooraf ging:

Yarden verzekerden linksom of rechtsom de pineut.

Voor een tweede keer in korte tijd zit uitvaartverzekeraar Yarden in financiële problemen. Ze hebben onvoldoende vermogen en onvoldoende rendement op het vermogen om nu en in de toekomst te voldoen aan de wettelijk vereiste buffer. Ze zullen op lange termijn niet zelfstandig kunnen blijven bestaan.

De verzekeraar zoekt nu een nieuwe eigenaar die de wettelijke buffer kan garanderen. Op uiterlijk op 4 augustus 2021 moet de verzekeraar zijn buffers weer hersteld hebben. Zo niet, dan kan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning van uitvaartverzekeraar Yarden intrekken.

Is Dela toch reddende engel voor het in financiële nood verkerende Yarden?

Uitvaartverzekeraar Yarden en concurrent Dela zijn opnieuw in gesprek over een overname.  Yarden leek in 2020 al te worden gered door concurrent Dela. Dela was bereid de nodige extra garantie te geven voor de tekorten van Yarden, maar dan moesten de polissen van ongeveer 390.000 verzekerden fors versoberd worden.

Negentien polishouders hebben vorig jaar bij de kantonrechter in Almere weten af te dwingen dat hun uitvaartpolissen niet mochten worden aangepast. Dela heeft daarop besloten af te zien van de overname van Yarden.

Yarden heeft tegen deze vordering  waarin het Yarden wordt verboden om zich te beroepen op een en-bloc-clausule, een hoger beroep in gesteld bij het Hof. Begin december 2020 heeft het Hof deze vordering afgewezen, waardoor de uitkeringsrechten uit de verzekering toch beperkt kunnen worden. Dela kijkt nu anders aan tegen het risico van polishouders die het niet eens zijn met de en-bloc-clausule

Yarden verzekerden zijn linksom of rechtsom de pineut.

DNB moet goedkeuring verlenen voor het herstelplan van Yarden, maar dat is nog niet gebeurd. Wat de scenario’s zijn is onbekend maar Yarden heeft toegezegd dat het herstelplan geen verdere korting van polishouders bevat. Volgens de woordvoerder van Yarden zijn doemscenario’s tevens niet aan de orde. Een koper zal echter eisen stellen aan een overname met consequenties voor de polishouders. Zowel bij een overname van Yarden door Dela als bij het verlies van de vergunning en het aanstellen van een curator zijn de polishouders de gedupeerden.

Wat mag het laatste afscheid kosten?

Het gaat over geld en in sommige gevallen over veel geld. Maar zou de vraag niet moeten zijn: ‘wat is voor mij en mijn nabestaanden goed afscheid nemen?’ Wat is daarvoor nodig? Denk na over uw uitvaartwensen, zijn deze nog hetzelfde als toen u uw uitvaartverzekering afsloot? Wat voor begeleiding is wenselijk voor mijn nabestaanden  in de eerste dagen na het overlijden?  Goed afscheid nemen en dierbare herinneringen creëren rondom het overlijden is belangrijk omdat na de uitvaart de tijd komt waarin de nabestaanden hun rouw en liefde meenemen en daarmee verder moeten.

Als u woonachtig bent in Amsterdam en omgeving dan kunnen wij u  helpen bij het vormgeven van uw uitvaartwensen en ook een actuele kostenindicatie voor u maken zodat u met een gerust hart verder kunt.

Wat kunt u doen als u een uitvaartpolis van Yarden heeft?

Het is verstandig om uw uitvaartverzekering na te lopen en zelf of met een goede adviseur naar de Yarden-voorwaarden te kijken. Yarden blijkt namelijk een keurige afkoopregeling te hebben voor verzekerden die jarenlang trouw premie hebben betaald. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij maar liefst 80% van hun inleg opeisen en dat kan gelet op de huidige situatie achteraf weleens een verstandige beslissing blijken te zijn.

Wij sturen u graag ons Laatste Wensenboekje toe zodat u uw uitvaartwensen nog eens goed kunt overdenken en vastleggen. Wilt u het boekje per post ontvangen stuurt u dan een mail naar post@rooshert.nl.

Of u kunt hieronder klikken om het Wensenboekje te downloaden.

Ik wil graag het Wensenboekje downloaden.