Het leven ten volle benutten, hoe doe je dat? Maurice Wiegman (49) kwam door een spierziekte op 36-jarige leeftijd in een rolstoel terecht. Hij stond voor de keuze: ga ik lijden aan een handicap, of leven met een handicap? In zijn boek Leven is een keuze vertelt hij over zijn weg naar geluk en succes, […]

Het lijkt een paradox, eenzaam zijn in Nederland. We zijn immers een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Toch ervaren 1,2 miljoen Nederlanders een ernstig gemis van verbondenheid met een ander. Hoe komt het dat er zo’n grote groep eenzamen is in ons land? En wat kunnen daaraan doen?

Eenzaamheid is een persoonlijk gevoel dat is gebaseerd op een bepaalde verwachting. Het kan best zijn dat iemand veel relaties heeft, maar dat hij of zij zelf teleurgesteld is over het aantal of over de kwaliteit ervan. We spreken dan over emotionele eenzaamheid. Dat is iets anders dan sociale eenzaamheid, waarbij je onvoldoende contacten hebt met mensen met wie je je echt verbonden voelt omdat ze dezelfde belangstelling hebben.

Oorzaken

De traditionele leef- en werkverbanden waaraan mensen hun identiteit en sociale steun ontleenden, vallen steeds verder uiteen. Maar niet iedereen beschikt over de nodige competenties om een eigen netwerk te onderhouden. De laatste decennia is de samenstelling van de Nederlandse huishoudens ook sterk veranderd. De gezinnen zijn kleiner geworden en er zijn meer alleenstaanden. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing. Ouderen vormen een grote groep eenzamen. En tot slot zien we een verschuiving van een zorgmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Mensen zijn daardoor steeds meer op zichzelf aangewezen.

Negatieve effecten

Eenzaamheid en sociaal isolement vormen een groot maatschappelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid en sociaal isolement sterk samenhangen met lichamelijke en psychische klachten, zoals depressie, slaapproblemen en verminderde afweer. Vanwege die gezondheidsklachten doen eenzame mensen bovendien vaker een beroep op de gezondheidszorg. Eenzaamheid en ziekte lijken elkaar te versterken.

De overheid en maatschappelijke initiatieven

Niet voor niets staat het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda van het ministerie van VWS. Gelukkig zijn er in het hele land al talloze initiatieven van professionals en vrijwilligers. De meeste hebben tot doel de eenzame medemens tot actie aan te sporen en hem erbij te betrekken. Uit onderzoek blijkt dat eenzamen zich minder eenzaam voelen als ze zelf vrijwilligerswerk doen. Het aantal sociale contacten vermeerdert hiermee immers direct, net als het gevoel van betekenis te zijn in de maatschappij. Onder andere Humanitas, het Ouderenfonds, het Leger des Heils, het Oranjefonds en Resto VanHarte zetten zich in om eenzaamheid te bestrijden.

Internet en sociale media

Een andere ontwikkeling die bijdraagt aan de oplossing van eenzaamheid, is de digitalisering en de opkomst van sociale media. Het internet functioneert onder andere als communicatiemiddel om op afstand tegen lage kosten met elkaar te praten met videobeeld. Er zijn op internet ook sites te vinden die als doel hebben vrienden in het echte leven te maken. Daarnaast zijn er sites speciaal gericht op lotgenotencontact. Een aantal voorbeelden:

www.actief4weduwe.nl

www.vriendschapsnet.nl

www.gewoonvriendschap.nl 

Tekst: Pieter van de Rest

eenzaamheid-2

Lonely senior man looking at the window

Lonely senior man looking at the window

Bewaren

Els neemt afscheid zoals zij dat wil.

Zo wilde Els het.

Het is een zonnige namiddag. De high-tea staat klaar op het terras van hun huis in de Binnenstad. Els heeft zich op de tuinbank geïnstalleerd. Theo, haar echtgenoot, kust haar. Els knikt hem bemoedigend toe. Ze zijn er klaar voor: vandaag komen familie en vrienden afscheid nemen van Els.

Het leven vieren

Over een week zal Els dit leven verlaten. Alles is daarvoor, weloverwogen, geregeld. Het leven is voor Els heel fijn geweest. Jaren heeft Els haar uiterste best gedaan om de kanker te slim af te zijn, maar nu is het op. Samen met haar geliefden heeft ze besloten om met elkaar en met alle intimi het leven te vieren en dag te zeggen. Nu, nu Els nog leeft, vindt de afscheidsbijeenkomst plaats.

Een plant

Alle gasten hebben een mooie uitnodiging gekregen waarop Els aan hen vraagt om een plant mee te nemen voor in de tuin van het huis. Dit huis is al zo lang in deze familie en de dochter en haar gezin zullen hier gaan wonen als Theo naar een kleiner appartement verhuisd is.

Is dit niet heel vreemd?

Tijdens een voorgesprek met Els, Theo en de kinderen, vraagt de familie ons of het mogelijk is dat ze dit op deze manier doen. En ‘of het niet heel vreemd is’ om dit te willen. We kunnen ze geruststellen: het is helemaal aan hen. Het is hun wens en beslissing, het is hun afscheid, het is hun viering van het leven. Het is bijzonder, dat is het zeker, en het is prachtig.

We verzorgen Els samen

Op de dag van het overlijden zullen wij komen om Els samen met het gezin te verzorgen en te kleden. Els zal diezelfde dag weg gebracht worden naar ons Koetshuis, in haar wilgentenen, gevlochten mand die ze zelf heeft uitgekozen. Van daaruit brengen we haar naar het crematorium. Els wilde het graag zo, en zo zal het gebeuren.

Nieuwe planten

Op het moment dat wij Els door de poort van het crematorium hebben gebracht laten wij dat weten aan Theo die op dat moment in de tuin water geeft aan de nieuwe planten. Zo wilde Els het graag, en zo gebeurt het.
Wij tasten in iedere situatie af wat er nodig is om zo goed mogelijk afscheid te nemen. Het is heel dankbaar als je na afloop hoort dat de nabestaanden zich geen beter afscheid hadden kunnen voorstellen.
Heeft u vragen over wat kan en wat mag? Wilt u kennismaken en van gedachten wisselen? Neem contact met ons op, of bel 06-24282782.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anneke Bruin maakt mooie sieraden ter herinnering maar ook prachtige kleine objecten die je bijvoorbeeld bij een herinneringsplek kunt plaatsen. Neem een kijkje op haar website www.annekebruin.nl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA